ICM

Sektor publiczny - serwerownia
Zakres prac : wentylacja, instalacja wody lodowej, instalacja glikolowa, instalacja freonowa klimatyzacji precyzyjnej

nasi partnerzy: